Δήλωση εχεμύθειας

Το απόρρητό σας

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς. Η παρούσα δήλωση (Δήλωση Εχεμύθειας) ισχύει για τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε για εσάς όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν είστε πελάτης της HSBC ή έχετε κάποια άλλη σχέση μαζί μας, ενδέχεται να σας έχουμε παράσχει και μια ξεχωριστή δήλωση σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο, στην οποία καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία και η οποία βρίσκεται επίσης σε ισχύ. Για να βρείτε τη συγκεκριμένη δήλωση εχεμύθειας επισκεφθείτε τον ιστότοπο για το προϊόν ή τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε (www.hsbc.gr) ή επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

Ορισμένοι από τους συνδέσμους σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να οδηγούν σε ιστότοπους της HSBC ή εκτός της HSBC, οι οποίοι έχουν τις δικές τους δηλώσεις εχεμύθειας, που ενδέχεται να διαφέρουν από την παρούσα δήλωση και τις οποίες θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Εχεμύθειας, ο ελεγκτής δεδομένων είναι  η HSBC France Υποκατάστημα Αθηνών, με διεύθυνση στη Λεωφόρο Μεσογείων 109-111, 115 26, Αθήνα, Ελλάδα. Έχουμε επίσης προσθέσει στοιχεία επικοινωνίας  το τέλος της παρούσας δήλωσης.

Πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε από εσάς

Μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες για εσάς:

 • Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς, για παράδειγμα κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας ή διαδικτυακής φόρμας ή όταν εγγράφεστε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις
 • Πληροφορίες που λαμβάνουμε ή μαθαίνουμε, όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και τις σελίδες που επισκέπτεστε, καθώς και δεδομένα επισκεψιμότητας και τοποθεσίας

Μπορεί να σας ζητήσουμε πληροφορίες εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Ενδέχεται, επίσης να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε φόρμες για ερευνητικούς σκοπούς, τις οποίες δεν είστε υποχρεωμένοι να συμπληρώσετε.

Εάν τηρούμε ήδη σχέση μαζί σας και μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε από πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή παρασχέθηκαν από εσάς μέσω της χρήσης του ιστότοπου, μπορεί να συνδυάσουμε αυτά τα σύνολα πληροφοριών, για παράδειγμα για να μας επιτρέψουν να απαντήσουμε σε κάποιο ερώτημα που έχετε υποβάλει.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή κάποια άλλη νόμιμη αιτία για τη χρήση τους. Εκτός εάν αναφέρουμε το αντίθετο παρακάτω, θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο εφόσον αυτό απαιτείται από τα νόμιμα συμφέροντά μας για τη λειτουργία και τη διαχείριση αυτού του ιστοτόπου και για συναφείς υπηρεσίες.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί ή αποκτηθεί μέσω αυτού του ιστότοπου για τους εξής λόγους:

 • Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα και τα σχόλιά σας (για παράδειγμα, στην περίπτωση που έχετε υποβάλει μια ερώτηση ή σχόλια μέσω του ιστότοπου)
 • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εκτός εάν μας δηλώσετε κάτι διαφορετικό
 • Για να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιεσδήποτε συμβάσεις που έχουμε συνάψει μαζί σας
 • Για να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε οποιεσδήποτε διαδραστικές λειτουργίες του ιστότοπου
 • Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις αλλαγές στον ιστότοπο
 • Για να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις στις περιπτώσεις που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τις εν λόγω πληροφορίες με την εγγραφή σας στον ιστότοπο
 • Για να διασφαλίσουμε την παρουσίαση του περιεχομένου με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη συσκευή την οποία χρησιμοποιείτε ώστε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας
 • Για την ανάλυση δεδομένων προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο εσείς και οι άλλοι χρήστες χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και με διαφημίσεις μας
 • Για να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε την εσφαλμένη χρήση ή την κατάχρηση αυτού του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας

Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες σας για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις κανονιστικής μας συμμόρφωσης και να συμμορφωνόμαστε με άλλους νόμους και κανονισμούς, και θα τις κοινοποιήσουμε στις ρυθμιστικές αρχές και τις άλλες αρχές στις οποίες υπόκεινται οι εταιρείες του Ομίλου της HSBC. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση τους για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός ή η αποτροπή εγκλημάτων (όπως χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα οικονομικά εγκλήματα). Κάτι τέτοιο θα συμβεί μόνο εάν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με κάποια νομική υποχρέωση ή εάν εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντά μας και τα συμφέροντα άλλων μερών ή για την αποτροπή ή τον εντοπισμό παράνομων ενεργειών.

Σε ποιον θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας

Μπορεί να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που μας έχετε ζητήσει (για παράδειγμα, εάν δεν έχουν παρασχεθεί από την οντότητα της HSBC που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου), εάν έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε (για παράδειγμα, για τη διαχείριση κινδύνου, την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, την καταπολέμηση της απάτης ή της κατάχρησης του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας) ή στις περιπτώσεις στις οποίες έχετε συμφωνήσει σε αυτές τις από μέρους μας ενέργειες.

Μπορεί να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλους, όπως: σε άλλες εταιρείες του Ομίλου HSBC,  σεοποιονδήποτε μας παρέχει υπηρεσίες, σε οποιουσδήποτε άλλους των οποίων τα προϊόντα και τις υπηρεσίες έχετε ζητήσει, σε οποιουσδήποτε άλλους στους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες ή σε περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος (για παράδειγμα για την αποτροπή ή τον εντοπισμό απάτης ή κατάχρησης του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας).

Διευθύνσεις IP

Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας (ή την κινητή σας συσκευή), συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP (όταν αυτή διατίθεται), του λειτουργικού συστήματος και του τύπου του προγράμματος περιήγησης, για τη διαχείριση του συστήματος ή για δικούς μας εμπορικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες και τα μοτίβα περιήγησης των χρηστών μας και δεν ταυτοποιούν κανένα άτομο.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να σας διακρίνουμε από άλλους χρήστες αυτού του ιστοτόπου, για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο και για να βελτιώσουμε γενικά τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε στην Πολιτική για τα cookies.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας

Διατηρούμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης δεδομένων μας. Για παράδειγμα, εάν είστε πελάτης, διατηρούμε συνήθως τα βασικά τραπεζικά δεδομένα για επτά χρόνια μετά τη λήξη της σχέσης μας. Διατηρούμε τις πληροφορίες προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις ή για τους νόμιμους σκοπούς μας, όπως η ανταπόκριση σε ερωτήματα, και ενδέχεται μερικές φορές να χρειαστεί να τις διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εάν η διατήρηση των πληροφοριών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν είναι απαραίτητη, ενδέχεται να τις διαγράψουμε, να τις καταστρέψουμε ή να τις καταστήσουμε μη αναγνωρίσιμες νωρίτερα. Αυτό μας επιτρέπει να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις ή να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας στις περιπτώσεις που χρειάζεται για νόμιμους σκοπούς, όπως για την αντιμετώπιση τυχόν ερωτημάτων.

Ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν τυχόν χρειαστούμε τις πληροφορίες για λόγους συμμόρφωσης με ρυθμιστικές ή νομικές απαιτήσεις ή εάν τις χρειαστούμε για τους νόμιμους σκοπούς μας, π.χ. για να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε ερωτήματα ή παράπονα, να καταπολεμήσουμε περιπτώσεις απάτης και οικονομικού εγκλήματος, να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από ρυθμιστικούς φορείς κ.λπ. Εάν δεν χρειάζεται η διατήρηση των πληροφοριών για αυτό το χρονικό διάστημα, ενδέχεται να τις καταστρέψουμε, να τις διαγράψουμε ή να τις καταστήσουμε μη αναγνωρίσιμες συντομότερα.

Μεταφορά των πληροφοριών σας στο εξωτερικό

Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε τοποθεσίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων χωρών που ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες. Όταν προβούμε σε κάποια τέτοια ενέργεια, θα διασφαλίσουμε ότι υφίσταται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η μεταφορά είναι νόμιμη.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προστασία των πληροφοριών σας κατά τη μεταφορά τους εκτός του ΕΟΧ, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στην ενότητα “Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες σας” που βρίσκεται παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς. Στα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, καθώς και η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που τις επεξεργαζόμαστε.
 • Υπό ορισμένες συνθήκες, το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την εκ μέρους μας επεξεργασία των στοιχείων σας, κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας εάν έχουμε κάποια άλλη νόμιμη αιτία για να το πράξουμε.
 • Υπό ορισμένες συνθήκες, το δικαίωμα να λάβετε ορισμένες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει σε ηλεκτρονική μορφή ή/και να αιτηθείτε τη μεταβίβασή τους σε τρίτο μέρος.
 • Το δικαίωμα να αιτηθείτε να διορθώσουμε τις πληροφορίες σας, σε περίπτωση που είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.
 • Υπό ορισμένες συνθήκες, το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των πληροφοριών σας. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τις πληροφορίες σας εάν έχουμε το δικαίωμα ή μας έχει ζητηθεί να τις διατηρήσουμε.
 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας και να ζητήσετε να την περιορίσουμε, υπό ορισμένες συνθήκες. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου έχετε αντίρρηση ή μας έχετε ζητήσει να διακόψουμε τη διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών σας, αλλά εμείς να διατηρούμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε την επεξεργασία ή/και να απορρίψουμε αυτό το αίτημα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που ορίζονται στην ενότητα “Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες σας” παρακάτω. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ανατρέχοντας στη διεύθυνση www.hba.gr ή στη ρυθμιστική αρχή για την προστασία των δεδομένων στη χώρα όπου ζείτε ή εργάζεστε.

Πώς διατηρούμε ασφαλείς τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε μια σειρά μέτρων ώστε να διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς και προστατευμένες. Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση και άλλες μορφές προστασίας. Ζητούμε από το προσωπικό της εταιρείας μας και από τρίτα μέρη που πραγματοποιούν εργασίες για λογαριασμό μας να ακολουθούν τα απαιτούμενα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να προστατεύουν όλες τις πληροφορίες και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη χρήση και τη μεταφορά των πληροφοριών.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες σας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε έχουμε αναφέρει στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), μπορείτε να μας στείλετε αλληλογραφία στη διεύθυνση: HSBC France, Υποκατάστημα Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 109-111, 115 26, Αθήνα, Ελλάδα, με την ένδειξη “υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων”.

Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας ενδέχεται να ενημερώνεται κατά καιρούς και θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοσή της σε αυτόν τον ιστότοπο.