Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα σημαίνει να σχεδιάζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με μακροπρόθεσμη προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές παραμέτρους πριν λάβουμε κάποια απόφαση. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουμε την αειφόρο και εμπορικά βιώσιμη ανάπτυξη.

Από την ίδρυσή της το 1865, η HSBC προσαρμόζεται συνεχώς για να καλύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Έχει χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη, έχει ενισχύσει το διεθνές εμπόριο κι έχει ξεπεράσει οικονομικές κρίσεις. Αναγνωρίζουμε ότι οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες, το οικονομικό σύστημα και η κοινωνία των πολιτών αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την αειφορία.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να αναπτύξουμε τις απαραίτητες δεξιότητες, την επιχειρηματική καινοτομία και τις λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα για να εξασφαλίσουμε τη μακροχρόνια ευημερία του πλανήτη μας. Για την HSBC, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της αειφόρου ανάπτυξης που είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε.

  • Χρηματοδότηση βιώσιμης ανάπτυξης
    Ως ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον κόσμο, η HSBC φιλοδοξεί να γίνει πρωτοπόρος στην προσπάθεια της μετάβασης προς ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Έχουμε δεσμευτεί να επενδύσουμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε έργα αειφορίας έως το 2025. Μέρος των δεσμεύσεών μας αποτελεί επίσης η βελτίωση των δικών μας διαδικασιών, για αυτό έχουμε θέσει ως στόχο έως το 2030 να αντλούμε το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούμε από ανανεώσιμες πηγές.
  • Αειφόρα δίκτυα και επιχειρηματικότητα
    Η αειφόρος ανάπτυξη υποστηρίζεται από αξιόπιστα και υπεύθυνα διεθνή εμπορικά δίκτυα. Μαζί με τους εταιρικούς μας συνεργάτες και μη- κυβερνητικές οργανώσεις υποστηρίζουμε επιχειρηματικές πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ ταυτόχρονα βοηθούμε την ανάδυση και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.
  • Οι δεξιότητες του μέλλοντος
    Σ' έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς, οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και η κατάρτιση γύρω από τα οικονομικά είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, τις κοινότητες και τους εργαζόμενούς μας στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τις οικονομικές και επαγγελματικές δεξιότητες που χρειάζονται για να πετύχουν στην παγκόσμια οικονομία.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα στην HSBC, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα οικονομικά μας αποτελέσματα και τις δραστηριότητές μας, στον ιστότοπο του Ομίλου της HSBC. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.

Θέλουμε να παίξουμε ηγετικό ρόλο στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

John Flint, CEO του Ομίλου HSBC