Βιωσιμότητα

Από την ίδρυσή της το 1865, η HSBC έχει προσαρμοστεί αλλά και έχει βοηθήσει στην κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών της κοινωνίας. Έχει χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη, έχει ενισχύσει το διεθνές εμπόριο κι έχει ξεπεράσει καταστάσεις όπως οι οικονομικές κρίσεις. Αναγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και αντιλαμβανόμαστε ότι η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι βιώσιμη.

Σήμερα, ως προς τη βιωσιμότητας επικεντρωνόμαστε στους εξής τρεις κύριους τομείς: χρηματοδότηση βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των οικονομικών γνώσεων-δεξιοτήτων.

  • Χρηματοδότηση βιώσιμης ανάπτυξης
    Η HSBC φιλοδοξεί να γίνει πρωτοπόρος στη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και τη διαμόρφωση της μετάβασης προς έναν κόσμο χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα. Έχουμε καταρτίσει σειρά δεσμεύσεων για τη στήριξη αυτού ακριβώς του σκοπού. Για παράδειγμα έχουμε δεσμευτεί να επενδύσουμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε έργα αειφορίας έως το 2025. Μέρος των δεσμεύσεών μας αποτελεί επίσης η βελτίωση των δικών μας διαδικασιών, για αυτό έχουμε θέσει ως στόχο έως το 2030 να αντλούμε το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούμε από ανανεώσιμες πηγές.
  • Βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού
    Μέσα από τις συνεργασίες μας με πελάτες, με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους σημαντικούς φορείς ενθαρρύνουμε την υπεύθυνη λειτουργία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Έχουμε θέσει ως στόχο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εφοδιαστικών τους αλυσίδωνκαι να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
  • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των οικονομικών δεξιοτήτων
    Σ' έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς, οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και η κατάρτιση γύρω από τα οικονομικά είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, τις κοινωνίες και τους εργαζόμενούς μας στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τις οικονομικές και επαγγελματικές δεξιότητες που χρειάζονται για να πετύχουν στον σύγχρονο κόσμο.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα στην HSBC, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα οικονομικά μας αποτελέσματα και τις δραστηριότητές μας, στον ιστότοπο του Ομίλου της HSBC. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.