Βιωσιμότητα

Στην HSBC, έχουμε δεσμευτεί να χτίσουμε έναν οργανισμό με μακροπρόθεσμους ορίζοντες, δημιουργώντας σχέσεις που έχουν διάρκεια στο χρόνο. Θέλουμε να είμαστε ένας καλά οργανωμένος οργανισμός, για τον οποίο οι εργαζόμενοί μας να είναι υπερήφανοι, να απολαμβάνουμε της εμπιστοσύνης των πελατών μας και των κοινοτήτων τις οποίες εξυπηρετούμε περιορίζοντας τατόχρονα τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον.

Η στρατηγική μας για το περιβάλλον

Το 2020, ανακοινώσαμε ένα φιλόδοξο πλάνο σύμφωνα με το οποίο θα δίνουμε προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα - και ενισχύει τη μελλοντική ευημερία και ανθεκτικότητα τόσο της κοινωνίας όσο και των επιχειρήσεων. Το πλάνο μας αποτελείται από τρεις παράγοντες:

  • Παροχή βιώσιμης χρηματοδότησης: Στηρίζουμε τους πελάτες μας στη διαδικασία μείωσης των εκπομπών άνθρακα διασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι συνεχίζουν να ευημερούν. Φιλοδοξία μας είναι να παρέχουμε μεταξύ 750 δισεκατομμυρίων και 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ σε βιώσιμη χρηματοδότηση και επενδύσεις μέχρι το 2030, για να στηρίξουμε τη μετάβαση σε πιο βιώσιμους τρόπους επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.
  • Κλιματικές λύσεις και καινοτομία: Η μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικού άνθρακα απαιτεί νέες δραστικές λύσεις. Είμαστε πρωτοπόροι στη «νέα» χρηματοδότηση για φυσικές κλιματικές λύσεις και υποστηρίζουμε τις μελλοντικά υποσχόμενες και καινοτόμες τεχνολογίες.
  • Φιλοδοξούμε να γίνουμε τράπεζα μηδενικών εκπομπών άνθρακα: Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα των δικών μας λειτουργιών και της εφοδιαστικής μας αλυσίδας σε καθαρά μηδενικές μέχρι το 2030 ή και νωρίτερα. Επίσης, επιδιώκουμε να ευθυγραμμίσουμε τις εκπομπές από το χαρτοφυλάκιο των πελατών μας με το στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050 ή και νωρίτερα.

Η στρατηγική μας για το περιβάλλον εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσής μας στα αποκαλούμενα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης (ΠΚΔ/ESG).

Πιστεύουμε ότι η βελτίωση των επιδόσεών μας σε θέματα ΠΚΔ είναι καίριας σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας. Δημοσιεύουμε τακτικές ενημερώσεις και θέτουμε στόχους για τον τρόπο λειτουργίας μας. Εκτός από το κλίμα, οι στόχοι μας συμπεριλαμβάνουν την αύξηση της εκπροσώπησης γυναικών σε ανώτερους ιεραρχικά ρόλους, τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών μας και την τήρηση υψηλών δεοντολογικών προτύπων παγκοσμίως.

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της απόδοσης (μέσω των λεγόμενων Incentive Scorecards) των εκτελεστικών στελεχών μας για την τριετία που λήγει τον Δεκέμβριο του 2023, προβλέπει στάθμιση της τάξης του 25% στους στόχους που ευθυγραμμίζονται με τις φιλοδοξίες μας για το κλίμα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που προσεγγίζουμε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης στη σελίδα “Who we are”, στον παγκόσμιο εταιρικό μας ιστότοπο. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά.