Σκοπός, αξίες και στρατηγική


Ο σκοπός μας

Ανοίγουμε έναν κόσμο ευκαιριών

Βρισκόμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους πελάτες μας, χάρη στη μοναδική τεχνογνωσία μας, τις δυνατότητές μας, το μέγεθος και τις προοπτικές μας. Φέρνουμε κοντά ανθρώπους, ιδέες και κεφάλαια που προάγουν την πρόοδο και την ανάπτυξη, για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλύτερο για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους επενδυτές, τις κοινότητες και τον πλανήτη που όλοι μοιραζόμαστε.

Οι αξίες μας

Στην HSBC, οι αξίες μας προσδιορίζουν όλες τις ενέργειές μας -από τις στρατηγικές αποφάσεις έως την καθημερινή επικοινωνία με τους πελάτες μας αλλά και μεταξύ μας. Έχουν τις ρίζες τους στην ιστορία, την κληρονομιά και τον χαρακτήρα της HSBC και μέσω αυτών επιτυγχάνουμε τον σκοπό μας. Είναι οι εξής:

Εκτιμούμε τη διαφορετικότητα

Αναζητώντας διαφορετικές οπτικές

Πετυχαίνουμε μαζί

Με διεθνείς συνεργασίες

Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας

Καθιστούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους και βλεπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα

Είμαστε αποτελεσματικοί

Δουλεύοντας με ρυθμό και φέρνοντας αποτελέσματα

Η στρατηγική μας

Η στρατηγική μας συμβαδίζει με τη φιλοδοξία μας να είμαστε ο οικονομικός συνεργάτης που επιλέγουν οι πελάτες μας παγκοσμίως. Αποτελείται από τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Επικεντρωνόμαστε στα δυνατά μας σημεία

Επικεντρώνουμε την ενέργεια και τις επενδύσεις μας εκεί όπου θα βοηθήσουν περισσότερο τους πελάτες μας.

Ψηφιοποιούμε σε κλίμακα

Μεταφέρουμε όλεςτις δυνατότητες της τράπεζαςς στην τσέπη του κάθε πελάτη, με πιο χρηστικές και ασφαλείς ψηφιακές τραπεζικές συναλλαγές.

Προωθούμε την ανάπτυξη

Εμπνέουμε μια δυναμική και ανοικτή στη διαφορετικότητα κουλτούρα, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους μας, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Μετάβαση σε μηδενικές καθαρές εκπομπές

Ηγούμαστε της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών μεταμορφώνοντάς τις ίδιες μας τις λειτουργίες και στηρίζοντας και χρηματοδοτώντας τους πελάτες μας στη δική τους πορεία προς αυτήν τη μετάβαση.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τις αξίες και τη στρατηγική της HSBC ανατρέξτε στον παγκόσμιο εταιρικό μας ιστότοπο. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.