Οι αξίες μας

Στην HSBC, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις αξίες μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοί μας έχουν τη δυνατότητα να πράττουν το σωστό, με θάρρος και ακεραιότητα. Με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες της κοινωνίας, των πελατών, των ρυθμιστικών αρχών και των επενδυτών.

Οι αξίες μας αποτυπώνουν το χαρακτήρα της HSBC και αντανακλούν τα καλύτερα στοιχεία της μακρόχρονης ιστορίας μας. Καθορίζουν ποιοι είμαστε ως οργανισμός και ποια είναι τα ειδοποιά χαρακτηριστικά μας. Λειτουργώντας σύμφωνα με τις αξίες μας, κατορθώνουμε να είμαστε:

Αξιόπιστοι

  • Υποστηρίζουμε σθεναρά το δίκαιο, υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, λειτουργούμε με σταθερότητα και αξιοπιστία
  • Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, επιδεικνύουμε αποφασιστικότητα, χρησιμοποιούμε την κρίση μας και την κοινή λογική, εμπνέουμε τους άλλους

Είμαστε δεκτικοί απέναντι σε διαφορετικές ιδέες και κουλτούρες

  • Επικοινωνούμε ανοιχτά, με ειλικρίνεια και διαφάνεια, καλωσορίζουμε τις προκλήσεις και μαθαίνουμε από τα λάθη μας
  • Ακούμε και αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους δίκαια, προάγουμε τη διαφορετικότητα, εκτιμούμε τις διαφορετικές απόψεις

Είμαστε συνδεδεμένοι με τους πελάτες, τις τοπικές κοινωνίες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους εργαζόμενους της τράπεζας

  • Αναπτύσσουμε σχέσεις, ενημερωνόμαστε για εξωτερικούς παράγοντες, συνεργαζόμαστε ανεξαρτήτως συνόρων
  • Ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους και την πορεία τους, επιδεικνύουμε σεβασμό, λειτουργούμε υποστηρικτικά και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αξίες της HSBC  στον ιστότοπο του Ομίλου της HSBC. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.