Η στρατηγική μας

Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε όπου υπάρχει ανάπτυξη, να συμβάλλουμε στην άνθηση των επιχειρήσεων και στην οικονομική ευημερία και να προσφέρουμε την κατάλληλη βοήθεια στους ανθρώπους, ώστε να εκπληρώνουν τις επιθυμίες τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Είμαστε η κορυφαία διεθνής τράπεζα στον κόσμο. Το διεθνές μας δίκτυο  παράγει περισσότερα από τα μισά έσοδα πελατών του Ομίλου HSBC και καλύπτει χώρες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ, των εμπορικών και κεφαλαιακών ροών.

Από το 2011, έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική που αποτελείται από δύο μέρη: την ανάπτυξη του διεθνούς μας δικτύου και την επένδυση στη διαχείρης περιουσίας και τις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής σε τοπικό επίπεδο. Η στρατηγική αυτή είναι αποτελεσματική και μας έχει βοηθήσει να αξιοποιήσουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.

Η πρόσβασή μας σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής μας παρέχει μια βάση μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και μας βοηθά να παρέχουμς στους πελάτες μας πρόσβαση σε με ευκαιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα θετικά οικονομικά μας αποτελέσματα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό θεμέλιο για την παροχή σταθερών μερισμάτων.

Μετά από μια περίοδο σημαντικού μετασχηματισμού της τράπεζας, τον Ιούνιο του 2018 ο John Flint, CEO του Ομίλου HSBC, παρουσίασε τα σχέδιά μας προκειμένου να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη. Σκοπεύουμε να αυξάνουμε τον αριθμό των πελατών μας, να διεκδικούμε μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά και να αυξάνουμε τα έσοδα και τα κέρδη μας σε σταθερή βάση. Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στο μέλλον, μεταξύ άλλων επενδύοντας στην τεχνολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της HSBC , μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Ομίλου της HSBC. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.

Έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους

John Flint, CEO του Ομίλου HSBC