Η στρατηγική μας

Η HSBC είναι μία από τις κορυφαίες διεθνείς τράπεζες παγκοσμίως, με μοναδική πρόσβαση σε αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ισχυρό ισολογισμό.

Η στρατηγική μας αξιοποιεί αυτά τα πλεονεκτήματα και μας βοηθά να εκμεταλλευτούμε τις μακροπρόθεσμες τάσεις που επηρεάζουν τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών:

  • Ο κόσμος αναμένεται να γίνει ακόμη πιο αλληλένδετος, καθώς οι διεθνείς ροές δεδομένων, εμπορικών συναλλαγών και οικονομικών πόρων συνεχίζουν να αυξάνονται.
  • Η παγκόσμια μεσαία τάξη αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, με επίκεντρο την Ασία
  • Θα χρειαστεί να γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε παγκόσμια κλίμακα για τη στήριξη της προσπάθειας μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Πάνω από το 50% των εσόδων πελατών του Ομίλου αντιστοιχεί σε διεθνείς πελάτες. Η πρόσβασή μας σε γρήγορα αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής μας παρέχει μια βάση μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Επιπλέον, ο ισχυρός ισολογισμός μας εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικό θεμέλιο για σταθερά μερίσματα.

Μετά από μια περίοδο σημαντικού μετασχηματισμού της τράπεζας, τον Ιούνιο του 2018 παρουσιάσαμε τα σχέδιά μας προκειμένου να επικεντρωθούμε εκ νέου στην ανάπτυξη. Σκοπεύουμε να αυξάνουμε τον αριθμό των πελατών μας, να διεκδικούμε μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά και να αυξάνουμε τα έσοδα και τα κέρδη μας σε σταθερή βάση. Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στο μέλλον, μεταξύ άλλων επενδύοντας στην τεχνολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της HSBC , μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Ομίλου της HSBC. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.