Η στρατηγική μας

Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε όπου υπάρχει ανάπτυξη, να συμβάλλουμε στην άνθηση των επιχειρήσεων και στην οικονομική ευημερία και να προσφέρουμε την κατάλληλη βοήθεια στους ανθρώπους, ώστε να εκπληρώνουν τις επιθυμίες τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Έχουμε αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που αντανακλά τους στόχους μας και μας βοηθά να αξιοποιούμε το διεθνές μας δίκτυο:

  • Ανάπτυξη του διεθνούς μας δικτύου
    Εξυπηρετούμε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, διευκολύνουμε το διεθνές εμπόριο και προωθούμε τις ροές κεφαλαίων, βοηθώντας τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.
  • Επένδυση στη διαχείριση περιουσίας και τις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής σε τοπικό επίπεδο
    Αξιοποιούμε στο έπακρο την παγκόσμια κοινωνική κινητικότητα, τη δημιουργία πλούτου και τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές αλλαγές στις αγορές όπου έχουμε επιλέξει να προσφέρουμε υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας.

Η στρατηγική αυτή μας βοηθά να εκμεταλλευτούμε διάφορες μακροπρόθεσμες τάσεις:

  • Οι αυξητικές τάσεις στην παγκόσμια διασύνδεση, τις παγκόσμιες ροές εμπορίου, δεδομένων και κεφαλαίων αποτελούν βασικούς παράγοντες αύξησης του ΑΕΠ
  • Έως το 2050, οι οικονομίες των αναδυόμενων αγορών αναμένεται να έχουν διπλάσιο μέγεθος από τις αναπτυγμένες οικονομίες
  • Από το 2017 έως το 2030, η μεσαία τάξη παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από δύο δισεκατομμύρια άτομα, κυρίως χάρη στην αύξηση της μεσαίας τάξης στην Ασίας
  • Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα χρειαστούν επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η HSBC αποτελεί έναν από τους οργανισμούς τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με την εντονότερη διεθνή παρουσία. Το δίκτυό μας καλύπτει χώρες που αντιστοιχούν περίπου στο 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ, των εμπορικών και κεφαλαιακών ροών. Διατηρούμε ηγετική παρουσία σε μεγάλες και ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες, ενώ το διαφοροποιημένο μας παγκόσμιο μοντέλο τραπεζικής προσφέρει ένα προφίλ σχετικά χαμηλού κινδύνου και αστάθειας. Διαθέτουμε μια ισχυρή κεφαλαιακή και χρηματοδοτική βάση και προσφέρουμε σταθερές αποδόσεις στους μετόχους μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της HSBC , μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Ομίλου της HSBC. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.

Έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους

John Flint, CEO του Ομίλου HSBC