Η HSBC στην Ελλάδα

Η HSBC ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 1981. Από τότε η HSBC έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η HSBC χρησιμοποιεί τη διεθνή της εμπειρία για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών των πελατών της, προσφέροντας τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες καθώς και σε εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες. Μέσω εξειδικευμένων τμημάτων, όπως η Τραπεζική Επιχειρήσεων και το τμήμα Global Banking and Markets, η τράπεζα υποστηρίζει την εταιρική επέκταση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι καλές σχέσεις με τους πελάτες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την HSBC, αλλά θεωρούμε ότι ευθύνη μας αποτελεί επίσης η βιώσιμη επιχειρηματικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υποστήριξη της εκπαίδευσης και η συνεισφορά σε ολόκληρη την κοινότητα.

Διοικητική ομάδα

  • Chief Executive Officer: Peter Yeates
  • Head of Global Markets: Ντίνος Κάμαρης
  • Head of Retail Banking and Wealth Management (RBWM) and Marketing: Στέλιος Πιρπινιάς
  • Chief Operating Officer: Δήμητρα Βουρνά
  • Chief Risk Officer: Adam P. Seymour
  • Chief Financial Officer: Βάλερι Σκούμπα
  • General Counsel: Γιώργος Βασαλάκης
  • Head of Financial Crime Compliance: Κωνσταντίνα Τυροβόλη
  • Head of Regulatory Compliance: Κατερίνα Ιωαννίδη
  • Head of Human Resources: Τζέλα Βικτωράτου

Κοινωνική Προσφορά

Μάθετε περισσότερα για το πώς η HSBC υποστηρίζει οργανώσεις και δράσεις στην Ελλάδα στη σελίδα μας Κοινωνική Προσφορά

2019

08/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 193.68 KB

07/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 194.01 KB

06/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 194.07 KB

05/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 194.14 KB

04/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 194.86 KB

03/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 194.23 KB

02/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 195.36 KB

01/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 194.26 KB

2018

12/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 195.17 KB

11/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 190.66 KB

10/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 194.76 KB

09/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 195.32 KB

08/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 192.64 KB

07/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 195.77 KB

06/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 192.20 KB

05/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 192.66 KB

04/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 192.84 KB

03/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 192.93 KB

02/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 193.83 KB

01/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 192.79 KB

2017

12/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 190.62 KB

11/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 190.76 KB

10/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 190.80 KB

09/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 191.42 KB

08/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 190.75 KB

07/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 189.78 KB

06/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 189.74 KB

05/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 190.46 KB

04/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 128.17 KB

03/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 128.52 KB

02/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 196.84 KB

01/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 163.92 KB

2016

12/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 84.13 KB

11/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 193.92 KB

10/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 195.00 KB

09/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 232.58 KB

08/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 190.65 KB

07/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 188.19 KB

06/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 187.70 KB

05/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 188.06 KB

04/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 188.43 KB

03/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 189.19 KB

02/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 189.11 KB

01/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 188.57 KB

2015

12/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 189.06 KB

11/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 189.17 KB

10/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 188.31 KB

09/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 188.46 KB

08/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 187.73 KB

07/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 188.70 KB

06/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 190.60 KB

05/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 188.61 KB

04/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 188.63 KB

03/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 189.22 KB

02/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 189.17 KB

01/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 189.16 KB

2014

12/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 188.88 KB

11/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 199.69 KB

10/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 198.99 KB

09/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 121.23 KB

08/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 117.28 KB

07/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 121.15 KB

06/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 198.61 KB

05/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 121.62 KB

04/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 120.34 KB

03/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 120.28 KB

02/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 120.17 KB

01/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 120.31 KB

2013

12/2013 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 122.30 KB

11/2013 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 120.35 KB

10/2013 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Ελληνικά PDF 122.13 KB

2017

2017 - Ισολογισμός Κεντρικό Ελληνικά PDF 133.15 KB

2017 - Iσολογισμός Ελληνικά PDF 316.39 KB

2016

2016 - Ισολογισμός Κεντρικό Ελληνικά PDF 132.56 KB

2016 - Ισολογισμός Ελληνικά PDF 310.95 KB

2015

2015 - Ισολογισμός Κεντρικό Ελληνικά PDF 132.67 KB

2015 - Ισολογισμός Ελληνικά PDF 308.63 KB

2014

2014 - Ισολογισμός, Κεντρικό Ελληνικά PDF 36.25 KB

2014 - Ισολογισμός Ελληνικά PDF 44.62 KB

2013

2013 - Iσολογισμός, Κεντρικό Ελληνικά PDF 34.38 KB

2013 - Iσολογισμός Ελληνικά PDF 39.94 KB

2012

2012 - Iσολογισμός Ελληνικά PDF 41.05 KB

2012 - Ισολογισμός, Κεντρικό Ελληνικά PDF 822.57 KB

2011

2011 - Ετήσια οικονομική κατάσταση Ελληνικά PDF 40.56 KB

Οικονομικές πληροφορίες

Για να δείτε οικονομικά στοιχεία για τον Όμιλο HSBC, επισκεφτείτε την ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών στο HSBC.com 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριοποίηση της HSBC σε παγκόσμιο επίπεδο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα οικονομικά αποτελέσματα της HSBC, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hsbc.com 

Ευκαιρίες καριέρας

Για πληροφορίες σχετικά με την καριέρα στην HSBC και ευκαιρίες εργασίας στην Ελλάδα, επισκεφθείτε την ενότητα Ευκαιρίες Καριέρας στην Ελλάδα.