Η HSBC στην Ελλάδα

Η HSBC ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 1981. Από τότε η HSBC έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η HSBC χρησιμοποιεί τη διεθνή της εμπειρία για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών των πελατών της, προσφέροντας τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες καθώς και σε εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες. Μέσω εξειδικευμένων τμημάτων, όπως η Τραπεζική Επιχειρήσεων και το τμήμα Global Banking and Markets, η τράπεζα υποστηρίζει την εταιρική επέκταση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι καλές σχέσεις με τους πελάτες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την HSBC, αλλά θεωρούμε ότι ευθύνη μας αποτελεί επίσης η βιώσιμη επιχειρηματικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υποστήριξη της εκπαίδευσης και η συνεισφορά σε ολόκληρη την κοινότητα.

Διοικητική ομάδα

 • Chief Executive Officer: Peter Yeates
 • Head of Global Markets: Ντίνος Κάμαρης
 • Head of Wholesale Banking: Αλεξάνδρα Κονίδα
 • Head of Wealth and Personal Banking (WPB) and Marketing: Στέλιος Πιρπινιάς
 • Head of Shipping: Κατερίνα Ελευθερίου
 • Chief Operating Officer: Δήμητρα Βουρνά
 • Chief Risk Officer: Adam P. Seymour
 • Chief Financial Officer: Rafal Dziura
 • General Counsel: Γιώργος Βασαλάκης
 • Chief Compliance Officer: Κωνσταντίνα Τυροβόλη
 • Head of Human Resources: Τζέλα Βικτωράτου

2021

8/2021 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 621.02 KB

7/2021 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 688.25 KB

6/2021 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 606.21 KB

5/2021 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 608.29 KB

4/2021 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 610.05 KB

3/2021 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 430.06 KB

2/2021 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 618.09 KB

1/2021 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 431.20 KB

2020

12/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 429.17 KB

11/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 425.95 KB

10/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 198.12 KB

9/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 198.07 KB

8/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 194.25 KB

7/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 198.21 KB

6/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 197.64 KB

5/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 193.76 KB

4/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 198.18 KB

3/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 202.36 KB

2/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 198.03 KB

1/2020 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 198.19 KB

2019

12/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 198.71 KB

11/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 198.85 KB

10/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 199.01 KB

09/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 199.20 KB

08/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 193.68 KB

07/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 194.01 KB

06/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 194.07 KB

05/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 194.14 KB

04/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 194.86 KB

03/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 194.23 KB

02/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 195.36 KB

01/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 194.26 KB

2018

12/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 195.17 KB

11/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 190.66 KB

10/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 194.76 KB

09/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 195.32 KB

08/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 192.64 KB

07/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 195.77 KB

06/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 192.20 KB

05/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 192.66 KB

04/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 192.84 KB

03/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 192.93 KB

02/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 193.83 KB

01/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 192.79 KB

2017

12/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 190.62 KB

11/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 190.76 KB

10/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 190.80 KB

09/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 191.42 KB

08/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 190.75 KB

07/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 189.78 KB

06/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 189.74 KB

05/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 190.46 KB

04/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 128.17 KB

03/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 128.52 KB

02/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 196.84 KB

01/2017 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 163.92 KB

2016

12/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 84.13 KB

11/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 193.92 KB

10/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 195.00 KB

09/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 232.58 KB

08/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 190.65 KB

07/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 188.19 KB

06/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 187.70 KB

05/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 188.06 KB

04/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 188.43 KB

03/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 189.19 KB

02/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 189.11 KB

01/2016 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 188.57 KB

2015

12/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 189.06 KB

11/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 189.17 KB

10/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 188.31 KB

09/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 188.46 KB

08/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 187.73 KB

07/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 188.70 KB

06/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 190.60 KB

05/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 188.61 KB

04/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 188.63 KB

03/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 189.22 KB

02/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 189.17 KB

01/2015 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 189.16 KB

2014

12/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 188.88 KB

11/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 199.69 KB

10/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 198.99 KB

09/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 121.23 KB

08/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 117.28 KB

07/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 121.15 KB

06/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 198.61 KB

05/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 121.62 KB

04/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 120.34 KB

03/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 120.28 KB

02/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 120.17 KB

01/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 120.31 KB

2013

12/2013 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 122.30 KB

11/2013 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 120.35 KB

10/2013 - Μηνιαία Συνοπτική Κατάσταση Greek PDF 122.13 KB

Οικονομικές πληροφορίες

Για να δείτε οικονομικά στοιχεία για τον Όμιλο HSBC, επισκεφτείτε την ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών στο HSBC.com 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριοποίηση της HSBC σε παγκόσμιο επίπεδο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα οικονομικά αποτελέσματα της HSBC, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hsbc.com 

Ευκαιρίες καριέρας

Για πληροφορίες σχετικά με την καριέρα στην HSBC και ευκαιρίες εργασίας στην Ελλάδα, επισκεφθείτε την ενότητα Ευκαιρίες Καριέρας στην Ελλάδα.

Έγγραφα σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”)

Κατεβάστε το έγγραφο γνωστοποιήσεων ιστοτόπου σε σχέση με τον κανονισμό SFDR (PDF 386KB)

Κατεβάστε το έγγραφο σχετικά με την Πολιτική Αμοιβών σύμφωνα με τον κανονισμό SFDR (PDF 373KB)


Άρθρα από το hsbc.com

Τα συγκεκριμένα άρθρα προέρχονται από τον ιστότοπο hsbc.com και είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.

New forms of digital money could spur growth

20 September 2021

Central Bank Digital Currencies have the potential to make payments cheaper, says Noel Quinn.

Transforming risk into opportunity in Southeast Asia

23 July 2021

We’re using our international network and expertise to help economies across the region rebuild.

Businesses have woken up to net zero

13 July 2021

Talk on taking climate action must turn into tangible progress soon, says HSBC’s Ian Stuart.