Βιωσιμότητα

Στην HSBC ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά είναι εξίσου σημαντικός με τα αποτελέσματα που παράγουμε. Βιωσιμότητα για εμάς σημαίνει να σχεδιάζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με μακροπρόθεσμη προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές παραμέτρους πριν λάβουμε κάποια απόφαση.

Η βιωσιμότητα διέπει τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας ως διεθνής τράπεζα, να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και να συνεισφέρουμε στην ευημερία και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Το έργο μας επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Χρηματοδότηση
    Κάνουμε προβλέψεις και διαχειριζόμαστε κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς κινδύνους που ενδεχομένως απορρέουν από τις δραστηριότητες δανεισμού και επενδύσεων. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα, χρηματοδοτώντας δραστηριότητες όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι αποδοτικές μεταφορές.
  • Τοπικές κοινωνίες
    Συνεργαζόμαστε με αξιόλογες φιλανθρωπικές οργανώσεις, προκειμένου να υποστηρίξουμε έργα για τις τοπικές κοινωνίες δίνοντας έμφαση στις πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην επιχειρηματικότητα. Το HSBC Water Programme επικεντρώνεται στην προστασία και την παροχή νερού αλλά και την εκπαίδευση σχετικά με τους υδάτινους πόρους.
  • Η επιχειρηματική μας λειτουργία
    Έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε τις ετήσιες εκπομπές άνθρακα από 3,5 τόνους ανά εργαζόμενο το 2011 σε 2,5 τόνους το 2020.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα στην HSBC, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα οικονομικά μας αποτελέσματα και τις δραστηριότητές μας, στον ιστότοπο του Ομίλου της HSBC. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.

Είναι σημαντικό να συνεισφέρουμε στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε

Douglas Flint, Πρόεδρος του Ομίλου HSBC