Η στρατηγική μας

Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε όπου υπάρχει ανάπτυξη, να συμβάλλουμε στην ευημερία των επιχειρήσεων και των οικονομιών και τελικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Έχουμε αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που αντικατοπτρίζει το στόχο μας και μας επιτρέπει να αξιοποιούμε το διεθνές μας δίκτυο:

  • Ανάπτυξη του διεθνούς μας δικτύου
    Για να διευκολύνουμε τις διεθνείς ροές κεφαλαίου και τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και για να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, έχοντας τη δυνατότητα να τους βοηθήσουμε να εξελιχθούν από μικρές επιχειρήσεις σε μεγάλες πολυεθνικές.
  • Επένδυση στη διαχείριση περιουσίας και τις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής σε τοπικό επίπεδο
    Για να αξιοποιούμε στο έπακρο την παγκόσμια κοινωνική κινητικότητα, τη δημιουργία πλούτου και τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές αλλαγές στις αγορές εκείνες που για εμάς αποτελούν προτεραιότητα.

Η στρατηγική αυτή μας βοηθά να εκμεταλλευτούμε διάφορες μακροπρόθεσμες τάσεις:

  • Οι αυξητικές τάσεις στην παγκόσμια διασύνδεση, τις παγκόσμιες ροές εμπορίου, δεδομένων και κεφαλαίων αποτελούν βασικούς παράγοντες αύξησης του ΑΕΠ
  • Η οικονομική «βαρύτητα» μετατοπίζεται προς τις οικονομίες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αναμένεται να τριπλασιάσουν το ΑΕΠ τους έως και το 2050
  • Η μεσαία τάξη αναμένεται να αυξηθεί από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού στα δύο τρίτα έως το 2030, ενώ ο πληθυσμός των ατόμων άνω των 60 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050

Η HSBC αποτελεί έναν από τους οργανισμούς τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με την εντονότερη διεθνή παρουσία. Το δίκτυό μας καλύπτει χώρες που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ και των εμπορικών και κεφαλαιακών ροών. Διατηρούμε ηγετική παρουσία σε μεγάλες και ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες, ενώ το διαφοροποιημένο μας παγκόσμιο μοντέλο τραπεζικής εξασφαλίζει ένα προφίλ σχετικά χαμηλού κινδύνου και αστάθειας. Διαθέτουμε μια ισχυρή κεφαλαιακή και χρηματοδοτική βάση και προσφέρουμε σταθερές αποδόσεις στους μετόχους μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της HSBC , μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Ομίλου της HSBC. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.