Η στρατηγική μας

Στόχος μας είναι να αναδειχθούμε στην κορυφαία και πιο αξιόλογη παγκόσμια τράπεζα.

Σκοπός μας είναι να βρισκόμαστε όπου υπάρχει ανάπτυξη, συνδέοντας τους πελάτες μας με τις αναδυόμενες ευκαιρίες. Βοηθούμε επιχειρήσεις και οικονομίες να επιτύχουν ευημερία και τους ανθρώπους να εκπληρώσουν τις ελπίδες και τα όνειρά τους και να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους.

Έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική που αποτελείται από δύο μέρη και αντανακλά το σκοπό μας και τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα:

  • Ένα δίκτυο που συνδέει ολόκληρο τον κόσμο: η HSBC βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες διεθνείς ροές κεφαλαίου και εμπορικές συναλλαγές. Η παγκόσμια παρουσία μας και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε μας επιτρέπουν να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, στην πορεία της εξέλιξής τους από μικρές επιχειρήσεις σε μεγάλες πολυεθνικές.
  • Διαχείριση περιουσίας και υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής σε τοπικό επίπεδο: στόχος μας είναι να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κοινωνική κινητικότητα και τη δημιουργία πλούτου στις αναπτυσσόμενες αγορές, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα για εμάς, μέσω των υπηρεσιών Premier και του Global Private Banking. Δεσμευόμαστε να επενδύουμε σε παροχή υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής στις αγορές όπου μπορούμε να επιτύχουμε κερδοφορία.

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον είναι πιο αλληλένδετο από ποτέ. Η αύξηση των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών και των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων εξακολουθεί να υπερβαίνει την αύξηση του μέσου εθνικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, μέσα στις επόμενες δεκαετίες το 85% της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου θα προέρχεται από 35 αγορές, με ανάλογο βαθμό συγκέντρωσης στις διασυνοριακές ροές κεφαλαίων.

Από τις κορυφαίες 30 οικονομίες στον κόσμο, έως το 2050 αναμένουμε σχεδόν τετραπλάσια αύξηση για αυτές που βρίσκονται στην Ασία, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, καθώς επωφελούνται από τις δημογραφικές αλλαγές και την αστικοποίηση. Έως τότε, οι συγκεκριμένες οικονομίες θα έχουν υπερβεί σε μέγεθος τις οικονομίες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής μαζί. Από σήμερα έως και το 2050, αναμένουμε πως η Ασία θα συνεισφέρει σχεδόν το 50% της παγκόσμιας αύξησης του ΑΕΠ.

Η HSBC είναι ένας από τους λίγους οργανισμούς με ουσιαστικά διεθνή παρουσία. Έχουμε πρόσβαση σε περισσότερο από το 85% του παγκόσμιου εμπορίου και των ροών κεφαλαίου. Το δίκτυό μας συνδέει ανεπτυγμένες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές. Διαθέτουμε ένα διαφοροποιημένο παγκόσμιο μοντέλο τραπεζικής που προσφέρει σταθερή χρηματοδότηση, ρευστότητα και χαμηλό επίπεδο κινδύνου. Η ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου μας επιτρέπει να καταβάλλουμε από τα υψηλότερα μερίσματα στον κλάδο και μας βοηθά να εκπληρώνουμε τις κεφαλαιακές μας απαιτήσεις. Αυτά αποτελούν ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της HSBC μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Ομίλου της HSBC. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.

Η ικανότητά μας να συνδέουμε πελάτες σε όλο τον κόσμο παραμένει μέχρι σήμερα κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της τράπεζας

Stuart Gulliver, CEO του Ομίλου HSBC